Gerontogimnasia

 

Primitiva Barba aposta per una atenció integral, donant prioritat a la satisfacció de les necessitats essencials per a preservar la vida dels seus residents i donant cabuda a aquelles relacionades amb l’exercici físic, d’acord amb les seves característiques, necessitats i interessos de cadascun/a d’ells/as.

L’exercici comporta efectes beneficiosos sobre aspectes psicològics i físics en persones majors i és, avui dia, el principal factor de protecció enfront de malalties associades amb l’edat. Per això, des de Primitiva Barba s’ofereixen sessions diàries d’exercici físic adaptades a els/as residents, proporcionant a la persona un programa preventiu, correctiu i de manteniment, on es busca la independència funcional, millorant així la seva qualitat de vida.