Avís legal

El present Avís Legal regula l’accés per part de l’usuari del lloc web (en endavant, el ‘Usuari’) als continguts proporcionats per PrimiBarba S.L.U., ara en endavant com a PrimiBarba S.L.U.. La simple utilització de la informació continguda en aquesta pàgina web implica la total acceptació de l’Avís Legal, i per això li recomanem que accedeixi a ell cada vegada que torni a aquest lloc web, donada la seva constant actualització.

Dades Identificatives

En compliment de les obligacions establertes a la LSSI, es posa en coneixement que el domini  primitivabarba.com és propietat de PrimiBarba S.L.U. en nom comercial, PrimiBarba S.L.U.:

Empresa: PrimiBarba S.L.U.

NIF: B-61744314

Direcció: Carrer de l’Onze de Setembre, 1 Urbanització Sant Roc 08620 Sant Vicenç dels Horts,  Barcelona – España.

Telèfon: +34 936768231

E-mail: info@primitivabarba.com

Condicions Generals d’ús del lloc web

Com a norma general, l’usuari assumeix l’obligació de fer ús del portal d’acord amb el que estipula la legislació vigent, a la bona fe i als usos i costums generalment admesos. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis del lloc web per a la realització d’activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic.

Els continguts del lloc web (https://primitivabarba.com/), tant textos, imatges, disseny gràfic, estructura, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de PrimiBarba S.L.U. o, si escau, de les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació total o parcial d’els mateixos, llevat que es compti amb la prèvia i expressa autorització amb permís per escrit dels propietaris del lloc web  https://primitivabarba.com/ o resulti autoritzat per la Llei.

Marques:

En aquesta pàgina s’esmenten de forma indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Enllaços:

El propietari del lloc web no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que impossibiliti el accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

Cookies de sessió:

L’accés a aquest lloc pot implicar la utilització de cookies de sessió. Les galetes de sessió són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret de forma anònima. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte sense que es vegi afectada la visualització general d’aquest lloc web.

Política de Privacitat

La política de privacitat del lloc web https://primitivabarba.com/, informa als usuaris d’aquest lloc web dels següents extrems a fi que aquests puguin decidir lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls pugui sol·licitar a través de la utilització dels diferents serveis que oferim, tenint en compte que aquestes dades personals seran estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li el servei que ha seleccionat.

LOPD:

Les dades que sol·licitem tindran el tractament i finalitat per al qual es recapten, tal com s’especifica en l’avís legal d’acord a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) . Formaran part d’un fitxer automatitzat, el qual s’ha inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

I l’usuari podrà en tot moment accedir, rectificar, cancel·lar totalment o de manera parcial les seves dades davant el Responsable del Fitxer: PrimiBarba S.L.U., Carrer de l’Onze de Setembre, 1 Urbanització Sant Roc 08620 Sant Vicenç dels Horts,  Barcelona – España. Telèfon. +34 936768231, email: info@primitivabarba.com, indicant com a assumpte o referència “Modificar dades en els fitxers del lloc web https://primitivabarba.com/”.

Recollida d’informació:

Es recollirà per via electrònica només la informació que ens sigui imprescindible a nivell tècnic per a poder oferir-li un servei satisfactori. Quan es connecta, analitzem exclusivament el tipus de navegador i el joc de caràcters que està utilitzant i la seva versió amb l’objectiu que la visualització del lloc web https://primitivabarba.com/ sigui correcta.

L’accés o utilització d’aquest lloc web per part de l’usuari implica el seu consentiment i acceptació de totes les condicions exposades.

Protecció de Dades Personals

En compliment dels articles 5 i 6 de la Llei 15/1999, pels quals es regula el dret d’informació en la recollida de les dades i el consentiment de l’afectat, s’adverteix els punts següents:

Per la introducció de les dades de caràcter personal en aquest lloc web:

Està consentint el seu tractament.

S’han d’incloure en un fitxer propietat de PrimiBarba S.L.U. Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar informació dels nostres serveis.

Les dades obtingudes són les pertinents per a la finalitat per a la qual s’ha demanat.

Vostè podrà en tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant: PrimiBarba S.L.U. Carrer de l’Onze de Setembre, 1 Urbanització Sant Roc 08620 Sant Vicenç dels Horts,  Barcelona – España. Telèfon. +34 936768231, email: info@primitivabarba.com, indicant com a assumpte o referència “Modificar dades en els fitxers del lloc web https://primitivabarba.com/”.

Limitació de Responsabilitats

De la Informació

PrimiBarba S.L.U. no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través de https://primitivabarba.com/. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter informatiu, per la qual cosa PrimiBarba S.L.U. no es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o en tercers amb base a la informació obtinguda en aquest lloc web.

De la qualitat del servei

L’usuari admet conèixer i ser conscient de l’existència en la Xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. Correspon a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense PrimiBarba S.L.U. sigui responsable dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers durant el seu accés al lloc web.

De la disponibilitat del Servei

L’accés al lloc web requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament escapa al control PrimiBarba S.L.U. Per tant, els serveis proveïts a través del lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment.

PrimiBarba S.L.U. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits en o a través del lloc web

El present lloc web permet l’accés a enllaços i altres pàgines web (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, https://primitivabarba.com/ actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSI, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a  PrimiBarba S.L.U. qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient.

PrimiBarba S.L.U. tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

Reserva de Drets

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé PrimiBarba S.L.U. o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i TM, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

PrimiBarba S.L.U. es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del seu lloc web, i no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula. Aquests drets no s’apliquen a les imatges cedides per tercers per a la seva visualització a la web i els drets de propietat intel·lectual corresponen als seus legítims propietaris.